Home
O NAS
NASZA MISJA
O NATUROPATII

  Założyciele cechu na zebraniu podjęli uchwałę o powołaniu POLSKIEGO CECHU NATUROPATÓW, który  zrzesza ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami terapii naturalnych i prowadzących własna działalność zawodową. Łączy nas życzliwość wzajemna i szacunek, znamy swoje możliwości i przygotowanie zawodowe. Staramy się do naszego grona nie dopuszczać ludzi nieżyczliwych innym oraz tych dla których idea OTWARTEGO SERCA jest obca lub naiwna. 

Zostaliśmy wpisani do rejestru sądowego KRS pod pozycją 0000536746  i jesteśmy organizacją w pełni prawną i odpowiedzialną za działania w ramach cechu. Każdy z nas staje przed wszystkimi kiedy wygłasza swoją potrzebę wstąpienia do cechu. Wszyscy jesteśmy przyjmującymi lub oddalającymi kandydaturę przyszłego członka cechu. Osoba, która postępuje niewłaściwie tłumaczy swoje zachowanie przed całym zebraniem członków cechu.

Wybrane władze (ZARZĄD) reprezentują nas na zewnątrz w formalnych wystąpieniach zawodowych jak również poza Zebraniem Walnym podejmują decyzje dotyczące naszego właściwego funkcjonowania. Zebranie Walne wybrało na swoich reprezentantów osoby sprawdzone w różnych formach działania od dziesiątków lat (od 1981r.). Wiemy kto nas reprezentuje i wiemy jaki jest nasz wspólny cel.

W skład Zarządu weszli: 

inż. Ryszard Ulman - Starszy Cechu

inż. Marian Bajorek - Podstarszy Cechu

mgr Andrzej Bednarczyk -Podstarszy Cechu

mgr Jarosław Cetens - Podstarszy Cechu

mgr Adam Kiczko - Podstarszy Cechu

Grażyna Kowalska- Sekretarz

Grzegorz Biernacki – Skarbnik Członek Zarządu

Krzysztof Świecak- Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Viktoriya Yurchenko

Ewa Pepłowska

Halina Kamać

W skład Sądu Cechowego weszli:

Jerzy Mrugała

mgr Jerzy Krzyżaniak

mgr Danuta Grobelna  

Jesteśmy zrzeszeni w Izbie:

 

 

Copyright PCN
For problems or questions regarding this web contact bioenergoterapia@wp.pl.
Last updated: października 03, 2016.